Jesteś tutaj: Home Wybory Prezydenta RP 2020 Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych PDF Drukuj

Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych (zastrzeżenie: prezentacje stanowią wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące dla członków obwodowych komisji wyborczych są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej):

Pliki do pobrania:

1) Prezentacja ogólna - program szkolenia:

 • Członkowie komisji,
 • Mężowie zaufania
 • Obserwatorzy społeczni
 • Obserwatorzy międzynarodowi
 • Dziennikarze
 • Lokal wyborczy
 • Zadania komisji przed dniem wyborów
 • Zadania komisji w dniu wyborów przed otwarciem lokalu wyborczego
 • Zadania komisji w trakcie głosowania
 • Głosowanie przez pełnomocnika – szczególne zadania komisji
 • Głosowanie korespondencyjne – szczególne zadania komisji
 • Przebieg głosowania
 • Zakończenie głosowania
 • Ustalenie wyników głosowania w obwodzie
 • Przekazywanie protokołu głosowania do Okręgowej Komisji Wyborczej
 • Przekazanie w depozyt materiałów z wyborów.
 • Szczególne zadania komisji w obwodach odrębnych
 • Ponowne głosowanie

2) Prezentacja – kwalifikacja ważności głosu, przykłady głosów ważnych i nieważnych, znak x, karta do głosowania

3) Prezentacja – protokół do głosowania (szkoleniowy)

4) Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania (zgodnie z art. 161 § 1 Kodeksu wyborczego wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej są wiążące dla komisji niższego stopnia. Dlatego też członkowie komisji zobowiązani są zapoznać się z całością wytycznych i bezwzględnie je stosować)

5) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

6) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeks wyborczy

7) Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym

9) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju.