Jesteś tutaj: Home Komunikaty Czasowe ograniczenie dostępności Urzedu Gminy Somianka
Czasowe ograniczenie dostępności Urzedu Gminy Somianka PDF Drukuj

Zarządzenie Nr 28/2020
WÓJT GMINY SOMIANKA

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Somianka

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Mając na uwadze systematyczny wzrost liczby zakażonych koronawirusem COVID-19 na terenie powiatu wyszkowskiego oraz na terenie Gminy Somianka – z dniem 27 października 2020 r. do odwołania wprowadzam ograniczenie dostępności Urzędu Gminy Somianka dla obywateli.

2. Od dnia wskazanego w ust. 1 do odwołania przyjmowanie interesantów odbywać się będzie przez okienko podawcze w drzwiach budynku Urzędu Gminy Somianka.

3. Zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych:

1) drogą korespondencyjną (pocztą tradycyjną);

2) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP  - adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP /d75l4e6egq/skrytka;

3) lub wrzucanie pisemnych wniosków do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy Somianka.

4. Obsługa bezpośrednia w siedzibie Urzędu Gminy Somianka ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki, wymagających osobistego stawiennictwa (np. wystawienie aktu zgonu, złożenie lub odbiór dowodu osobistego) – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sprawy z konkretnym pracownikiem.

5. Pracownicy Urzędu Gminy Somianka będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych telefonicznie, przez okienko podawcze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

6. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w budynku Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

7. Dyżury Wójta Gminy Somianka odbywające się we wtorki we wskazanym w ust. 1 okresie zostają odwołane. Skargi, wnioski i interwencje Wójt Gminy Somianka przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez platformę ePUAP.

8. Płatności i należności publicznoprawne należy regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym, na określony rachunek bankowy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2020 roku i obowiązuje do odwołania.

 

Wz. WÓJTA
/-/ Agnieszka Salwin
Zastępca Wójta