Jesteś tutaj: Home Informacje i ogłoszenia Pomoc żywnościowa
Pomoc żywnościowa PDF Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, że będzie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w Podprogramie 2020.

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom /rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, że w dniach 8.02.2021 – 22.02.2021r. odbywać się będzie kwalifikowanie osób do otrzymania pomocy w ramach w/w Programu poprzez wydawanie oraz przyjmowanie skierowań od osób, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do GOPS w Somiance, podając wysokość dochodu z poprzedniego miesiąca.

Telefony:

(29) 74-188-79

(29) 74-183-46

798-043-324

Program będzie realizowany w okresie: styczeń 2021 r. - czerwiec 2021 r., natomiast informacja na temat terminu wydawania żywności będzie podana telefonicznie.

Szczegółowe informacje na temat Programu uzyskają Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance, Somianka-Parcele 25B, 07-203 Somianka.