Jesteś tutaj: Home Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zaproszenie do składania uwag
Zaproszenie do składania uwag PDF Drukuj

Zaproszenie

do składania uwag dotyczących realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020

Na podstawie § 14 Programu współpracy na rok 2020, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/100/19 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Wójt Gminy Somianka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do zgłaszania pisemnych uwag dotyczących realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020. Uwagi dotyczące realizacji Programu współpracy należy zgłaszać w terminie do dnia 31 marca 2021 r. za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony formularz można przesłać:

  1. listownie – adres: Urząd Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B; 07-203 Somianka;
  2. emailem – adres emaliowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
  3. lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 14 II piętro) w godzinach urzędowania.

Formularz, Informację dotyczącą realizacji Programu współpracy oraz Program współpracy można otrzymać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Somianka lub pobrać ze stron internetowych: www.somianka.pl i www.ugsomianka.bip.org.pl zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Zgłoszone uwagi posłużą do oceny realizacji Programu. Ich analiza zostanie przedstawiona Radzie Gminy Somianka w sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy za rok 2020. Ponadto będą brane pod uwagę przy tworzeniu Programu na kolejny rok.

WÓJT
/-/ Andrzej Żołyński

Pliki do pobrania: