Jesteś tutaj: Home Komunikaty Obiweszczenie
Obiweszczenie PDF Drukuj

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Popowo-Parcele – część południowa”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm. ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Somianka uchwały Nr XXXI/205/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Popowo-Parcele-część południowa”.

Granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują teren położony w południowej części miejscowości Popowo-Parcele, oznaczone linią przerywaną koloru czarnego na mapie ewidencyjnej, wskazane na załączniku graficznym do w/w uchwały.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 29, art. 39 ust.1, art.40 w związku z art.46 ust.1 okt 1, art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części miejscowości Popowo-Parcele, oznaczonej na mapie linią przerywaną koloru czarnego.

Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka, pokój nr 8, w godzinach : poniedziałek, środa i czwartek- 8,00 do 16,00; wtorek- 8,00 do 17,00; piątek-8,00 do 15,00.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego do dnia 8 października 2021 r.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Somianka w formie:

  1. pisemnej na adres: Urząd Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka lub
  2. poczty elektronicznej na adres. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.