Jesteś tutaj: Home Inwestycje Współfinansowanie zadań Zakończenie projektu Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory
Zakończenie projektu Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory PDF Drukuj

Gmina Somianka zakończyła realizację i rozliczyła projekt pn.: „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory”. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną“ Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)“, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt zakładał zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie 3 gmin partnerskich: Brańszczyk, Somianka, Zatory. W wyniku realizacji projektu powstało 754 instalacji OZE, z czego 744 to instalacje kolektorów słonecznych zlokalizowane na posesjach prywatnych (330 na terenie gminy Brańszczyk, 161 na terenie gminy Somianka, 253 na terenie gminy Zatory), a 10 to instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej (2 na terenie gminy Brańszczyk, 6 na terenie gminy Somianka, 2 na terenie gminy Zatory).

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wartość zadania: 9.114.571,01 zł, dofinansowanie z EFRR: 4.628.726,71 zł.