Jesteś tutaj: Home Odpady Komunalne Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2022
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2022 PDF Drukuj

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
I SEGREGOWANYCH
DLA GMINY SOMIANKA
NA 2022 ROK

 

 

REJON I

Barcice, Celinowo, Huta Podgórna, Jackowo Dolne, Jackowo Górne, Janki, Jasieniec, Nowe Płudy, Popowo-Kościelne, Popowo-Letnisko, Popowo-Parcele, Somianka, Somianka-Parcele, Wielęcin

Rodzaj odpadów

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane

13

17

17

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

24

22

Tworzywa

sztuczne i metale

7

4

11

8

6

3

8

5

9

6

3

7

Papier

7

4

11

8

6

3

8

5

9

6

3

7

Szkło

10

14

14

11

17

21

14

10

16

20

21

15

Popiół

18

24

24

26

24

22

20

24

22

19

23

21

Bio

19

16

15

6,22

5,20

1,13,27

15,28

11,25

6,20

4,18

17

13

Gabaryt

 

 

 

 

11

 

 

 

 

24

 

 

 

REJON II

Kręgi, Michalin, Nowe Kozłowo, Nowe Wypychy, Ostrowy, Skorki, Stare Kozłowo, Stary Mystkówiec, Stare Płudy, Stare Wypychy, Suwin, Ulasek, Wielątki Rosochate, Wola Mystkowska, Wólka Somiankowska, Zdziebórz

Rodzaj odpadów

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Zmieszane

14

18

18

15,29

13,27

10,24

8,21

3,19

2,14,30

12,26

25

19

Tworzywa

sztuczne i metale

4

1

2

4

9

7

6

11

8

6

3

1

Papier

4

1

2

4

9

7

6

11

8

6

3

1

Szkło

10

14

14

11

17

21

14

10

16

20

21

15

Popiół

19

24

23

26

24

22

20

24

22

21

23

22

Bio

18

15

17

7,22

6,20

3,17

1,15,29

12,25

5,19

3,17

17

16

Gabaryt

 

 

 

 

12

 

 

 

 

20

 

 

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

PAPIER

(pojemnik albo worek niebieski z napisem papier)

Wrzucamy

Nie wrzucamy

Papier piśmienny

Gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki

Katalogi

Książki w miękkich okładkach lub bez twardych okładek

Opakowania tekturowe

Kartony, tekturę falistą

 

Papieru samokopiującego (faktur, rachunków, kalki)

Papieru, który miał kontakt z żywnością (po maśle, margarynie, wędlinach, serach itp.)

Papieru woskowanego

Tapet, worków po wapnie i innych materiałach remontowych

Kartonów po mleku i napojach

Artykułów higienicznych (pampersy, chusteczki, podpaski itp.)

Ubrania


Papier nie może być mokry i zabrudzony

TWORZYWA SZTUCZNE

(pojemnik albo worek żółty z napisem tworzywa sztuczne)

Wrzucamy

Nie wrzucamy

Zgniecione butelki po napojach

Zgniecione butelki po chemii gospodarczej

Opakowania po żywności (jogurtach, serkach itp.)

Plastikowe nakrętki

Styropian opakowaniowy po sprzętach domowych itp.

Aluminiowe puszki po napojach

Kartony po żywności (mleku, sokach)

Torebki i folie

Worki, reklamówki

Koszyczki po owocach,

Drobne elementy metalowe, drobny złom

Butelek i pojemników z zawartością

Plastikowych zabawek

Opakowań po lekach

Opakowań po wyrobach garmażeryjnych

Opakowaniach po olejach spożywczych i silnikowych

Opakowań po środkach ochrony roślin

i owadobójczych

Części samochodowych

Jednorazowych naczyń

Styropianu i pianek

 


SZKŁO

(pojemnik albo worek zielony z napisem szkło)

Wrzucamy

Nie wrzucamy

Butelki i słoiki po napojach i żywności

Butelki i słoiki po kosmetykach

Szkła okiennego

Szkła zbrojonego

Szkła żaroodpornego

Fajansu, porcelany, doniczek, kryształów

Luster

Szyb samochodowych

Świetlówek i żarówek

Opakowań po lekach i termometrów, kineskopów


Oczyść z resztek zawartości, odkręć nakrętki metalowe

ODPADY ZMIESZANE

(pojemnik albo worek czarny)

Wrzucamy między innymi

Nie wrzucamy

Odpady, które nie klasyfikują się do innych grup

w szczególności:

Materiały higieniczne, pampersy, podpaski, waciki

Zużyte gąbki i ścierki

Zużyte ubrania i tekstylia, obuwie

Resztki ryb i mięsa

Pojemników po aerozolach

Szkło żaroodporne i ceramika, zbite naczynia, zbite lustra, porcelana, doniczki

Fajans

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz betonowy i ceglany, glazura, terakota)

Termometry rtęciowe, igły po szczenieniach

Odpady zielone (skoszona trawa, liście itp.)

Leki, farby, oleje

Folie po kiszonkach

Opakowania po nawozach

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Żarówki, świetlówki, baterie

 

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE

(pojemnik albo worek brązowy)

Wrzucamy między innymi

Nie wrzucamy

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • resztki jedzenia

 

 

 

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

Zaleca się prowadzić własny kompostownik

POPIÓŁ

( pojemnik albo worek szary)

Wrzucamy między innymi

Nie wrzucamy

Popiół z pieców domowych, kominków, grilli

 

Bez gwoździ- śrub metalowych, innych części metalowych, szkła

Nie wrzucaj gorącego popiołu!

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

(PSZOK Somianka-Parcele 13A) czynny Pon- Śr- Czw od 8-16, Wt od 8-17, Pt od 8-15

Przekazujemy:

 • odpady wielkogabarytowe ( meble, dywany, materace, duże zabawki itp.)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie i akumulatory
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z samodzielnie prowadzonych remontów

Pliki do pobrania: