Jesteś tutaj: Home Inwestycje Współfinansowanie zadań Wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025
Wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025 PDF Drukuj

Gmina Somianka otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025”. Wsparcie finansowe zostało przyznane:

  1. Szkole Podstawowej w Ulasku - kwota dotacji: 4 000,00 zł;
  2. Szkole Podstawowej w Ulasku - placówce wychowania przedszkolnego - kwota dotacji: 1 500,00 zł;
  3. Szkole Podstawowej w Somiance - kwota dotacji: 4 000,00 zł.

Łączna wartość otrzymanego wsparcia finansowego dla szkół to 9 500,00 zł.  Kwota ta stanowi 80% kosztów realizacji zadań objętych dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Pozostałe 20% (2 375,00 zł) to środki własne gminy.