Jesteś tutaj: Home Projekty UE Od przedszkolaka do wzorowego uczniaka
Od przedszkolaka do wzorowego uczniaka PDF Drukuj

 

Gmina Somianka informuje, iż od 1 sierpnia 2010 r. jest realizowany projektu pt.:

„Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu w okresie od września 2010 do czerwca 2013 uruchomione zostanie przedszkole „Słoneczko” w Somiance oraz przedszkole „Biały Miś” w Nowych Wypychach, łącznie dla 60 dzieci w wieku od 3 do 5 lat mieszkających na terenie Gminy Somianka.

W ramach projektu dzieci poza opieką przedszkolną wezmą udział w zajęciach:

> języka angielskiego,

> zajęcia z logopedą,

> zajęcia plastyczne,

> zajęcia muzyczne,

> zajęcia sprawnościowo –ruchowe.

Projekt przewiduje również:

> warsztaty dla rodziców,

> indywidualne konsultancie metodologiczne dla nauczycieli.

Nabór do projektu rozpocznie się 16 sierpnia 2010r.

i będzie trwał do 20 sierpnia 2010r.

Nabór beneficjentów do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie karty zgłoszeniowej, która będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy w Somiance: www.somianka.pl lub w Urzędzie Gminy w Somiance. Zgłoszenia należy składać osobiście do dnia     20 sierpnia 2010r. w Urzędzie Gminy w Somiance (pokój numer 6).

 

Dodatkowych informacji  udziela Pani Izabela Gargała, pokój nr 6  tel. 0-29 74 188 98.