Jesteś tutaj: Home Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Witamy! PDF Drukuj

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do gminy Somianka położonej w środkowej części województwa mazowieckiego i południowo – zachodniej części powiatu wyszkowskiego nad rzeką Bug, gdzie niegdyś wiódł historyczny szlak z Warszawy na wschód i północ kraju.
Teren gminy Somianka jest zróżnicowanym obszarem pod względem przyrodniczym występują tu zarówno lasy jak i rzeka, które w równy sposób stanowią atrakcyjność dla gości. Nieuregulowany brzeg rzeki Bug kryje w sobie rozmaitość dziko żyjącego ptactwa, zwierzyny oraz rzadkich okazów roślin. Urozmaicona rzeźba terenu, wysokie skarpy, rozlewiska rzeki Bug , łąki i lasy nadają terenowi nie powtarzalny charakter. Cała gmina jest włączona w Zielone Płuca Polski, na dużym obszarze gminy znajduje się projektowany Nadbużański Park Krajobrazowy oraz obszar chronionego krajobrazu Natura 2000.

Od kilku lat zauważamy coraz większe zainteresowanie naszą Gminą mieszkańców Warszawy jako potencjalny miejsce zamieszkania. Konsekwencją tych obserwacji jest stopniowa rozbudowa infrastruktury technicznej. Nasze plany i propozycje dla osób u Nas goszczących będziemy się starali urzeczywistnić w nowo tworzonym planie zagospodarowania gminy tak aby zachęcić Państwa do przyjazdu w Nasze okolice i pozostania tu na dłużej…

Na nieskażonych terenach położonych przecież w tak bliskim sąsiedztwie Warszawy uzbrojonych w łączność telefoniczną, wodociąg oraz kanalizację odnajdziecie Państwo doskonałe warunki do zamieszkania i wypoczynku oraz atrakcyjne tereny inwestycyjne. Plan miejscowy przewiduje wielofunkcyjny rozwój zabudowy tak jednorodzinnej jaki i wielorodzinnej oraz wszechstronnej działalności gospodarczej. Na dużym obszarze położonym głównie w części leśnej na historycznym układzie geodezyjnym przewidywana jest zabudowa rekreacyjna i sportowa. Na krótki wypoczynek zwiedzenie Naszych licznych walorów krajobrazowych i przyrodniczych zapraszamy do licznych ośrodków szkoleniowo wypoczynkowych wspaniale działających w Naszej Gminie.

Serdecznie zapraszamy w Nasze skromne progi…