Jesteś tutaj: Home Projekty UE Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE
na warsztaty dla rodziców pn.:„
Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka”

Somianka. 26.11.2010r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na warsztaty dla rodziców pn.:

„Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka”

Wartość poniżej 14 tyś euro.

 

Zamawiający:

Gmina Somianka

Somianka – Parcele 16B

07-203 Somianka

 

1. Przedmiot zamówienia: warsztaty dla rodziców:

a) Warsztaty dla rodziców. Tematyka warsztatów: upowszechnianie edukacji przedszkolnej, rozwoju dziecka, wychowawcza funkcja rodziny, zapobieganie dysfunkcyjnych zachowaniom dzieci, integracja społeczna. Warsztaty prowadzone będą   dla 3 grup szkoleniowych: I grupa – 16 osób, II grupa – 19, III grupa – 25 osób.  W poszczególnych latach wielkość grupy może ulec zmianie, jednak liczebność jednej grupy nie będzie większa niż 25 osób. Celem warsztatów jest m.in.  pomoc rodzicom w zrozumieniu ich dzieci oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ich dzieci, uzmysłowienie rodzicom jak ważna jest edukacja od najmłodszych lat, podwyższenie własnych kompetencji wychowawczych, pogłębianie relacji w rodzinie, kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, wzmocnienie poczucia wzajemnej bliskości.

b) Warsztaty  prowadzone będą  w  Gminnym Ośrodku Kultury w Somiance, Somianka – Parcele 21. Warsztaty będą odbywały się w  następujących terminach:

2010 rok:

1. I  – grudzień  2010  ( 6 godzin, po 2 w każdej z grup).

2011 rok:

1. I  - marzec 2011  (6 godzin,  po 2 w każdej z grup);

2. II  - czerwiec  2011  (6 godzin,  po 2 w każdej z grup);

3. III - październik 2011 (6 godzin,  po 2 w każdej z grup);

4. IV - grudzień 2011 (6 godzin, po 2 w każdej z grup).

2012 rok:

1. I - marzec 2012  (6 godzin,  po 2 w każdej z grup);

2. II  - czerwiec  2012  (6 godzin,  po 2 w każdej z grup);

3. III - październik 2012 (6 godzin,  po 2 w każdej z grup);

4. IV - grudzień 2012  (6 godzin,  po 2 w każdej z grup).

2013 rok:

1. I  - kwiecień 2013  (6 godzin,  po 2 w każdej z grup).

c) kadra  merytoryczna do prowadzenia  zajęć:

Wykonawca lub osoby przez niego zatrudnione powinny posiadać: wykształcenie wyższe psychologiczne lub  pedagogicznie,  umiejętności organizowania i prowadzenia zajęć grupowych z dorosłymi,  doświadczenie  w prowadzeniu zajęć z szeroko rozumianej psychologii  rozwojowej.

5. Wykonawca zobowiązany będzie przygotować plan pracy.

 

2. Termin realizacji zamówienia –  od dnia podpisania umowy  do 30.04.2013r.

3. Warunki płatności –sukcesywnie po wykonaniu usługi do 21 dni od daty wystawienia faktury, nie częściej jednak niż 1 raz w miesiącu.

4. Kryterium wyboru oferty – cena brutto 100 %.

5. Ofertę cenową należy złożyć  do dnia: 10.12.2010 r. do godz. 10:00 w formie:

a) pisemnej w Urzędzie Gminy w Somiance, Somianka – Parcele 16B, 07-203 Somianka  pok. nr 10  lub

b) faksem: (29) 74 187 14 lub

c) mailem na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) Specjalista ds. rozliczeń – Izabela Gargała  (29) 74 187 90 wew. 49

b) Specjalista ds. obsługi uczestników  – Marzena Kuchta  (29) 74 187 90 wew. 49.

7. Informacja w sprawie umowy:

a) Z wybranym przez Zamawiającego wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Niniejsze pismo nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert.

Wójt Gminy Somianka

Andrzej Żołyński