Jesteś tutaj: Home Projekty UE Zaproszenie do udziału w projekcie
Zaproszenie do udziału w projekcie PDF Drukuj

Gmina Somianka zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie na prawo jazdy kategorii B w ramach realizacji projektu "Mobilni w Somiance" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Nabór będzie prowadzony w dniach od 26 do 29 kwietnia w godzinach 16.00 – 18.00.

W kursie będzie mogło wziąć udział 21 osób (13 kobiet i 8 mężczyzn)  w wieku 18-64 lata. Oferta skierowana jest do mieszkańców Gminy Somianka, którzy po raz pierwszy będą przystępowali do kursu na prawo jazdy kat. B - pierwszeństwo będą miały osoby pochodzące z rodzin o niskich dochodach.

 

Szkolenia będą odbywały się w okresie od maja do sierpnia 2011 roku. Nabór dokonany zostanie na podstawie ankiety zgłoszeniowej, której wzór będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Somianka: www.somianka.pl oraz w Biurze Projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy Somianka, 07-203 Somianka, pokój nr 6.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka, pokój nr 6,

tel. (29) 74 188 98.

Nabór będzie prowadzony w dniach od 26 do 29 kwietnia w godzinach 16.00 – 18.00.

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Karta zgłoszenia uczestnika projektu