Jesteś tutaj: Home Projekty UE Zaproszenie do udziału w projekcie
Zaproszenie do udziału w projekcie PDF Drukuj

W związku z realizacją projektu „Edukacja przez taniec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Gmina Somianka zaprasza - SZCZEGÓLNIE CHŁOPCÓW - do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach obejmujących naukę tańca ludowego i tańców innych narodów, prezentację dorobku kulturowego regionu oraz gwarę.

Nabór będzie prowadzony w dniach od 26 do 29 kwietnia w godzinach 16.00 – 18.00.

 

 

Celem projektu jest zorganizowanie kursu tańca dla 32 dzieci i młodzieży  (16 dziewcząt, 16 chłopców) w wieku 10-16 lat, którzy uczęszczają do szkół na terenie Gminy Somianka (pierwszeństwo będą miały osoby pochodzące z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach). Planowany okres realizacji projektu  01.04.2011r. - 31.10.2011r.

Nabór beneficjentów do udziału w projekcie dokonany zostanie na podstawie ankiety zgłoszeniowej, której wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Somianka – www.somianka.pl oraz w Biurze Projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy w Somiance w pokoju nr 10.

Nabór będzie prowadzony w dniach od 26 do 29 kwietnia w godzinach 16.00 – 18.00. w w/w urzędzie.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Koordynatorki Projektu, pokój nr 10, tel. (29) 74 187 90 wew. 49.

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do udziału w projekcie

Regulamin naboru

Ankieta zgłoszeniowa