Jesteś tutaj: Home Projekty UE Zaproszenie do udziału w projekcie "Edukacja teatralna"
Zaproszenie do udziału w projekcie "Edukacja teatralna" PDF Drukuj

W związku z realizacją projektu „Edukacja teatralna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Gmina Somianka zaprasza - SZCZEGÓLNIE CHŁOPCÓW - do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach obejmujących zapoznanie się z gatunkami teatralnymi, pracą aktora na scenie, rolą reżysera, pracą scenografa oraz możliwość pracy ze specjalistami nad mimiką, gestem, czytaniem, znaczeniem muzyki i efektów dźwiękowych.

Nabór będzie prowadzony w dniach od 9 do 13 maja w godzinach 16.00 – 18.00.

 

Celem projektu jest zorganizowanie zajęć teatralnych w formie warsztatów dla 20 młodych osób (14 dziewcząt, 6 chłopców), mieszkających na terenie Gminy Somianka. Termin realizacji projektu  01.04.2011r. - 30.09.2011r.

Nabór beneficjentów do udziału w projekcie dokonany zostanie na podstawie ankiety zgłoszeniowej, której wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Somianka – www.somianka.pl oraz w Biurze Projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy w Somiance w pokoju nr 10. Zgłoszenia należy składać osobiście od dnia 9 maja 2011r. do dnia 13 maja 2011r., w godz. 16.00 - 18.00 w w/w urzędzie.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Koordynatora Projektu, pokój nr 10, tel. (29) 74 187 90 wew. 49.

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji

Ankieta zgłoszeniowa