środa, 21 Sie 2019
Jesteś tutaj: Home Projekty UE Przedłużenie terminu naboru
Przedłużenie terminu naboru PDF Drukuj

Gmina Somianka informuje, że termin naboru do projektu „Kurs na prawo jazdy sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji” został wydłużony do dnia  6.05.2011r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Ostatnie wolne miejsca przeznaczone dla osób bezrobotnych!

W ramach projektu zostanie zorganizowany kurs na prawo jazdy kategorii B. W kursie będzie mogło wziąć udział 20 osób (14 kobiet i 6 mężczyzn) w wieku 20-64 lata. Oferta skierowana jest do bezrobotnych mieszkańców Gminy Somianka, którzy po raz pierwszy będą przystępowali do kursu na prawo jazdy kat. B - pierwszeństwo będą miały osoby pochodzące z rodzin o niskich dochodach.

Nabór beneficjentów do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie ankiety zgłoszeniowej która jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy w Somiance: www.somianka.pl oraz w biurze projektu: Urząd Gminy Somianka (pokój nr 6). Zgłoszenia należy składać do dnia 6 maja 2011r.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka, pokój nr 6,

tel. (29) 74 188 98.

Karta zgłoszenia do projektu

Regulamin rekrutacji