Jesteś tutaj: Home Ochotnicza Straż Pożarna OSP Somianka Zjazd Zarządu Gminnego OSP
Zjazd Zarządu Gminnego OSP PDF Drukuj

W dniu 10 czerwca 2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Somiance odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W spotkaniu brali m.in. udział Tadeusz Nalewajk – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, skarbnik Zarządu Głównego ZOSP Kazimierz Pluciński, Starosta Bogdan Pągowski, Członek zarządu KRUS Warszawa Marian Skoczeń, Wójt Andrzej Żołyński, Z-ca wójta Agnieszka Salwin, radny gminy Somianka Krzysztof Rakowski oraz druhowie-delegaci z OSP.

 

Na początku zasłużonych druhów udekorowano odznakami pożarniczymi. Andrzej Żmijewski otrzymał złoty medal za zasługi dla pożarnictwa, Kazimierz Sieńkowski i Robert Rakowski – srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa, Ryszard Rutkowski – odznaka wzorowego strażaka.

 

W imieniu ustępującego na koniec kadencji zarządu sprawozdanie z działalności złożył druh Ryszard Durjasz. Na terenie Gminy Somianka działają 3 jednostki OSP – w Barcicach, Popowie Kościelnym i Somiance. Łącznie OSP liczy 102 członków czynnych, 10 wspierających i 4 honorowych. W czasie kadencji przybyły 3 nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze: Star 266 dla OSP Barcice, Star 1142 dla OSP Popowo Kościelne i Mercedes Atego dla OSP Somianka. Obecnie jednostki posiadają 5 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dodatkowo zakupiono następujący sprzęt oraz ochrony osobiste: łódź aluminiowa z silnikiem, radiotelefon samochodowy – 3szt., radiotelefon przenośny – 6 szt., system selektywnego wywołania ze stacją obiektową – 2szt, motopompa szlamowa – 2 szt., motopompa pływająca – 2 szt., pilarka do drewna – 2 szt., drabina aluminiowa - 3 szt., w tym 2 rozsuwane, maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym - 2 szt., aparaty powietrzne – 4 kpl, ubrania ochronne – 7 kpl, pasy bojowe - 16 szt., ubrania koszarowe – 22 kpl, buty specjalne – 25 par, mundury wyjściowe – 16 kpl, hełmy ochronne - 22 szt., latarki do hełmów – 4 szt., kominiarki strażackie 18 szt., węże tłoczne - 15 odcinków, prądownice - 8 szt. oraz inny drobny sprzęt przeciwpożarowy.

W ciągu 5 lat kadencji udało się pozyskać następujące dotacje:

 • Zarząd Główny Związku OSP RP – 195.000. zł,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 161.941 zł,
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 140 000 zł,
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników – 97 680 zł,
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – 35 100 zł,
 • Oddział Wojewódzki Związku OSP RP – 15 000 zł,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 10 870 zł,
 • Firmy Ubezpieczeniowe – 2 150 zł.

Samorząd gminny w ciągu ostatnich 5 lat przeznaczył na ochronę przeciwpożarową 549 377 zł. Środki zostały wykorzystane na zakup i remont samochodów oraz sprzętu, zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych oraz części zamiennych, modernizację oraz remonty budynków OSP, zakup energii elektrycznej, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach, ubezpieczenia strażaków oraz wozów bojowych, badania lekarskie strażaków, okresowe badania techniczne oraz przeglądy gwarancyjne pojazdów, wynagrodzenie kierowców.

W okresie sprawozdawczym strażacy podejmowali działania ratowniczo-gaśnicze w następującym zakresie: gaszenie pożarów, zapobieganie i usuwanie skutków powodzi, usuwanie powalonych drzew, zabezpieczanie wypadków drogowych, odławianie śniętych ryb.

Statystyka przedstawiała się następująco:

 • 2006 rok – 16 pożarów, inne zagrożenia – 6,
 • 2007 rok – 20 pożarów, inne zagrożenia – 9,
 • 2008 rok – 11 pożarów, inne zagrożenia – 5,
 • 2009 rok – 26 pożarów, inne zagrożenia – 9,
 • 2010 rok – 14 pożarów, inne zagrożenia – 26

Następnie Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za minioną kadencję przedstawił druh Grochowski Zdzisław. Po odczytaniu sprawozdań druhowie-delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Sprawozdania zostały przyjęte 17 głosami (100 %).

Do nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP wybrano:

 • Prezes - Durjasz Ryszard
 • Wiceprezes - Żołyński Andrzej
 • Sekretarz - Krysiak Bogdan
 • Skarbnik - Słomczyński Sławomir
 • Komendant Gminny Związku - Rakowski Robert
 • Członek Zarządu - Matwiejczyk Zbigniew
 • Członek Zarządu - Grześkiewicz Tomasz
 • Członek Zarządu - Skoczeń Marian
 • Członek Zarządu - Staśkiewicz Jerzy.

Do komisji rewizyjnej wybrano:

 • przewodniczący - Grochowski Zdzisław
 • wiceprzewodniczący - Majewski Józef
 • sekretarz - Jeż Grzegorz

Na koniec Przewodniczący obrad podziękował uczestnikom zjazdu, zaproszonym gościom za przybycie.