Jesteś tutaj: Home Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza PDF Drukuj

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Somianka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Somianka

dostępna jest na portalu  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - http://www.epuap.gov.pl/

Adres skrzynki podawczej urzędu to: /d75l4e6egq/skrytka

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (aby móc złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne)

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00 – 16:00) do Sekretariatu Urzędu Gminy mieszczącego się w pokoju nr 14 w Somiance-Parcele na następujących nośnikach danych:

1. Pamięć masowa USB
2. Płyta CD-RW, DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, DOCX, RTF, ODT
  • XLS, XLSX, ODS
  • TXT
  • PDF
  • GIF, TIF, TIFF, JPG, PNG
  • SVG
  • XML

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza na portalu ePUAP (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.