Jesteś tutaj: Home nieruchomości Nieruchomości gminne do zbycia
Nieruchomości gminne do zbycia PDF Drukuj

Informacja Urzędu Gminy Somianka

dotycząca nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Popowo-Parcele – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Somianka nad Bugiem.

W Popowie Parcelach znajduje się neogotycki pałac z XIX wieku wybudowany przez Edmunda Skarżyńskiego na bazie dworu rodziny Popowskich herbu Pobóg, otoczony parkiem krajobrazowym. Zniszczony podczas II wojny światowej, później odbudowany. Obecnie należy do Ministerstwa Sprawiedliwości i mieści się tam Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej.

Plan miejscowości

http://pl.wikipedia.org/wiki/Popowo-Parcele

Popowo-Letnisko – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Somianka nad Bugiem.

Miejscowość znajduje się w gminie Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie. Bezpośrednio przy drodze krajowej nr 62 na odcinku między Wierzbicą a Wyszkowem w odległości 45 km od Warszawy. Piaszczyste tereny wsi porasta bór świeży z młodym drzewostanem sosnowym z domieszką brzozy. W podszyciu występuje jałowiec i sporadycznie jarząb. Runo tworzą: borówka czernica, gajnik lśniący, rokiet, wrzos i borówka brusznica. Cały teren pozostaje pod korzystnym wpływem dużych kompleksów leśnych (osłona przeciwwietrzna, cisza, zawartość olejków eterycznych w powietrzu).

Historia

  • 15 października 1928 roku inż. Stefan Ukielski i Brunon Hertzberg (zarząd Spółki Terenowej Popowo) nabyli na publicznej licytacji w Mławie 1595 morgów ziemi (893,2 ha) w ówczesnym powiecie Pułtuskim, woj. Warszawskiego za sumę 52.000 złotych. Pierwotnie obszar ten określano mianem Popowo A. Był to teren położony u ujścia Narwi, otoczony z trzech stron lasami, z czwartej roztaczał się widok na dolinę Narwi.
  • Powstała koncepcja utworzenia nowoczesnego miasta-ogrodu. Dział architektoniczno-budowlany objął architekt Teodor Bursze. Wykonany projekt zagospodarowania terenu zakładał jego podział na parcele budowlane o powierzchni od 2200m² do 3500m². Zapoczątkowano również budowę elektrowni, parku sportowego i kąpieliska na Narwi. Broszura reklamowa wydana w 1930 roku przez Zakłady Graficzne E. i Dr. K. Koziańskich zawiera szeroki opis walorów zdrowotnych na tym terenie oraz łatwości nabycia działki na dogodne raty miesięczne płatne przez kilka lat.
  • Rozwój miejscowości został zahamowany przez wybuch II wojny światowej. Znaczna część budynków została całkowicie zniszczona. Po zakończeniu wojny odstąpiono od projektu miasta-ogrodu w północnej części Popowa A. Znajduje się ona obecnie w gminie Zatory, została przekazana we władanie Lasom Państwowym. W południowej części zachował się oryginalny plan zagospodarowania z niewielkimi zmianami wprowadzonymi na skutek działalności nowo utworzonych ośrodków wypoczynkowych. Zachowany jest rekreacyjno-wypoczynkowy charakter przeznaczenia terenu i stanowi miejscowość Popowo Letnisko w gminie Somianka.

Plan miejscowości

http://pl.wikipedia.org/wiki/Popowo-Letnisko

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka pok. nr 8 lub tel. 029/ 741 88 88 wew. 43.

do góry

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Somianka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w miejscowości Popowo-Letnisko ( obręb geodezyjny Huta Podgórna Popowo A). Działki oznaczone są numerami geodezyjnymi :