Jesteś tutaj: Home Położenie
Prezentacja gminy
Podstawowe informacje PDF Drukuj
Położenie geograficzne
Gmina Somianka leży w środkowej części woj. mazowieckiego, południowo-zachodniej części powiatu wyszkowskiego, nad rzeką Bug, przy węzłach komunikacyjnych z Wyszkowa do Wierzbicy i z Wyszkowa do Pułtuska.
Powierzchnia gminy wynosi 117,8387 km 2.
Gmina Somianka obejmuje terytorialnie: 30 miejscowości i 31 sołectw.

Mapa Gminy Somianka
GMINA SOMIANKA

PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE


1. Powierzchnia gminy wynosi 117,8387 km2 , w tym:
a) użytki rolne 8.603,5815 ha, w tym:
o grunty orne - 7.092.3337 ha,
o sady - 129,2311 ha,
o łąki - 432,2973 ha,
o pastwiska - 949,7194 ha.
b) pozostałe grunty 1.152,8730 ha;
c) grunty pod lasami i zadrzewione 2.027,4142 ha;
d) lesistość gminy – 17,20 %.

2. Ogólna liczba mieszkańców Gminy wynosi 5.545 osób, w tym:
* mężczyźni 2726 osób,
* kobiety 2819 osób,
* gęstość zaludnienia – 48 osób/km2 .

3. Gmina Somianka obejmuje terytorialnie:
* 30 miejscowości,
* 31 sołectw.

4. Położenie Gminy:
* Gmina Somianka leży w środkowej części woj. mazowieckiego i południowo-zachodniej części powiatu Wyszkowskiego,
* nad rzeką Bug,
* przy węzłach komunikacyjnych z Wyszkowa do Wierzbicy i z Wyszkowa do Pułtuska.

5. Rolnictwo:
* Na terenie Gminy jest ok. 1.110 indywidualnych gospodarstw rolnych,
* Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi 7 ha,
* Wiodącymi kierunkami produkcji roślinnej są uprawa żyta i ziemniaków,
* Wiodącymi kierunkami produkcji zwierzęcej są hodowla trzody chlewnej i bydła.

6. Budżet Gminy na rok 2014:
- Dochody – 33.655.114,02 zł,
- Wydatki – 35.493.386,02 zł.

7. Sieć wodociągowa:
- 104,5 km,
- zwodociągowane jest 31 miejscowości.
8. Sieć kanalizacyjna:
- 11,21 km w miejscowościach Michalin, Somianka, Somianka Parcele, Stare Płudy

9. Sieć drogowa:
- drogi krajowe 18 km. Wszystkie asfaltowe,
- drogi wojewódzkie 4 km. Wszystkie asfaltowe,
- drogi powiatowe 46 km, w tym asfaltowych 34,5 km,
- drogi gminne lokalne 42 km, w tym asfaltowych 30,7 km i 11,3 km żwirowych
- drogi gminne dojazdowe do pól i działek 312 km,
- łączna ilość dróg o nawierzchni asfaltowej 87,2 km.

10. Oświata:
- 4 gminnych publicznych szkół podstawowych,
- 3 szkoły podstawowe prowadzone przez Stowarzyszenia
- 2 gminne publiczne gimnazja.

11. Kultura:
- Gminny Ośrodek Kultury,
- 1 biblioteka publiczna i 2 filie,
- 5 świetlic wiejskich.

12. Stałe imprezy o zasięgu gminnym:
- Dożynki gminne,
- Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka,
- Gminne Obchody Konstytucji 3 Maja;
- Cykl imprez promujących stare zwyczaje i obrzędy;

13. Turystyka:
- 7 ośrodków wczasowych z 880 miejscami sezonowymi i 200 całorocznymi,
- 8 miejscowości o charakterze rekreacyjnym.

14. Zabytki:
- pałac parterowy z drugiej połowy XIX wieku położony w Somiance-Parcele,
- drewniany, barokowy kościół z 1758 r. zaliczany do zabytków klasy zerowej, położony w Barcicach
- neogotycki pałacyk z XVIII w. przebudowany w II połowie XIX w. położony w Popowie-Parcelach,
- kościół w stylu neogotyckim z 1900 r. położony w Popowie Kościelnym,
- neorenesansowy dwór z pierwszej połowy XIX w. położony w Kręgach.

15. Zdrowie
Na terenie gminy są 2 ośrodki zdrowia: w Somiance i Woli Mystkowskiej.

16. Działalność gospodarcza:
* Zarejestrowanych jest 224 podmiotów gospodarczych

17. Obszar chronionego krajobrazu:
- zajmuje ok. 20 % powierzchni gminy,
- obejmuje dolinę rzeki Bug z kompleksem leśnym Barcice,
- zachodnia część gminy- obszary leśne Popowa i Huty Podgórnej,
- obrzeża północne gminy – kompleksy leśne.
5577