Jesteś tutaj: Home Pomoc Społeczna
Pomoc społeczna
Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2017/2018 PDF Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, że od dnia 01.08.2017 przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od września do grudnia 2017 r.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których:

  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł,
  • oraz występuje przynajmniej jedna z wymienionych przyczyn przyznania pomocy tzn.: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania.

Do podania należy dołączyć:

  • komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, itp.);
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu, bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego;
 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PDF Drukuj

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny i prowadzi do wielu tragedii życiowych. Podejmowanych jest szereg działań, mających na celu zapobieganie zjawisku przemocy. Chcemy, by w naszej gminie było spokojne, byśmy wszyscy, jako mieszkańcy, czuli się bezpiecznie.

Więcej…
 
Ogłoszenie PDF Drukuj

OGŁOSZENIE NR 1/POKL/2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance

poszukuje osoby na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO

w projekcie systemowym „Wyrównać szanse” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej…
 
Ogłoszenie PDF Drukuj

OGŁOSZENIE NR 2/POKL/2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance

poszukuje osoby na stanowisko PSYCHOLOG

w projekcie systemowym „Wyrównać szanse” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej…
 
Komunikat PDF Drukuj

Komunikat
w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 9 maja 2012r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że niektóre osoby tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139,poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Więcej…
 
Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2011/2012 PDF Drukuj

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2011/2012Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance informuje, że przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w roku szkolnym 2011/2012.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 zł.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2