Jesteś tutaj: Home Ochotnicza Straż Pożarna
OSP
Ochotnicza Straż Pożarna PDF Drukuj

Na terenie gminy Somianka funkcjonują trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, działające jako stowarzyszenia – posiadające osobowość prawną.

 

logo OSP

 


Należą do nich:
OSP Barcice
OSP Popowo Kościelne
OSP Somianka

 

Nasi dzielni strażacy!

 


Celami i zadaniami OSP są:
- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
- udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
- upowszechnianie , w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
- wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
- działanie na rzecz ochrony środowiska.