Jesteś tutaj: Home Komunikaty
Komunikaty
Informacja o kwalifikacji wojskowej PDF Drukuj

Informacja dla mężczyzn rocznik 2001, którzy otrzymali wezwania do kwalifikacji wojskowej na 30 marca br. W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, kwalifikacja wojskowa zostaje odwołana (wezwania są nieaktualne).

Andrzej Żołyński
Wójt Gminy Somianka

 
Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej PDF Drukuj

logo

Informacja Starostwa Powiatowego w Wyszkowie dot. zawieszenie poradnictwa w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej do dnia 14 kwietnia 2020 r.

 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SOMIANKA PDF Drukuj

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY

z dnia 24 marca 2020 r. dotyczący dalszego ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję:

Ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli potrwają do 10 kwietnia br. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Od 25 marca placówki te będą zobowiązane jednak prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: https://www.kuratorium.waw.pl/

WÓJT
/-/ Andrzej Żołyński

 
Nowe zasady bezpieczeństwa PDF Drukuj

Informacja ze strony gov.pl/koronawirus

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

W ostatnich dniach wprowadziliśmy zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

Więcej…
 
Komunikat KRUS PDF Drukuj

Szanowni Państwo, z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadziliśmy następujące rozwiązania:

  • Ograniczona zostaje całkowicie możliwość osobistego załatwiania spraw w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

Więcej…
 
Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem PDF Drukuj
 
Zarządzenie Wójta Gminy PDF Drukuj

Zarządzenie Nr 5/2020
WÓJT GMINY SOMIANKA

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Somianka

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z póżn. zm.) oraz w celu realizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mając na względzie zagrożenie dla mieszkańców Gminy Somianka, z dniem            16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam ograniczenie dostępności Urzędu Gminy Somianka dla obywateli.

2. Budynek stanowiący siedzibę Urzędu Gminy Somianka od dnia wskazanego w ust. 1 do odwołania pozostaje zamknięty dla obywateli.

3. Sprawy urzędowe w Urzędzie Gminy Somianka pozostają możliwe do załatwienia:

1) drogą korespondencyjną (pocztą tradycyjną),

2) drogą telefoniczną,

3) drogą elektroniczną:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: Urząd Gminy Somianka – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

b) za pośrednictwem platformy ePUAP  - adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP /d75l4e6egq/skrytka

4. Obsługa obywateli w siedzibie Urzędu Gminy Somianka ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki, wymagających osobistego stawiennictwa (np. wystawienie aktu zgonu, złożenie lub odbiór dowodu osobistego) – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sprawy z konkretnym pracownikiem.

5. Pracownicy Urzędu Gminy Somianka będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

6. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w budynku Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

7. Dyżury Wójta Gminy Somianka odbywające się we wtorki we wskazanym w ust. 1 okresie zostają odwołane. Skargi, wnioski i interwencje Wójt Gminy Somianka przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez platformę ePUAP

8. Płatności i należności publicznoprawne należy regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym, na określony rachunek bankowy.

9. Wstrzymuje się wyjazdy służbowe pracowników Urzędu Gminy Somianka poza niezbędnymi do właściwego realizowania zadań Gminy Somianka.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania.

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 38