Jesteś tutaj: Home Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Informacja dotycząca zasad udzielania dotacji klubom sportowym w 2021 roku. PDF Drukuj

Informacja dotycząca
zasad udzielania dotacji klubom sportowym

Informuję, że wszystkie kluby sportowe działające na terenie Gminy Somianka, których celem nie jest osiągnięcie zysku, mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu gminy na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Somianka Nr XLII/262/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu przez Gminę Somianka (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6720).

Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.

Wysokość środków ujętych w budżecie Gminy na 2021 r. z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju sportu dla klubów sportowych wynosi 8.000,00 zł.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

Więcej…
 
Rok w pandemii: 2 raporty z badań PDF Drukuj

Stowarzyszenie Klon/Jawor przedstawia zaprasza do zapoznania się z  czterema materiałami omawiającymi sytuację organizacji pozarządowych po roku działania w pandemii.

  • Przebado 850 stowarzyszeń i fundacji z całej Polski.
  • Rozmawiano z liderami i pracownikami 20 organizacji.
  • 20 ekspertów i ekspertek skomentowało wyniki badań.

Więcej…
 
Sprawozdanie PDF Drukuj

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020

 
Ogłoszenie o konsultacjach PDF Drukuj

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego „Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2021 roku”. Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały. Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu Uchwały należy zgłaszać w terminie do dnia 2 marca 2021 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem.

Więcej…
 
Bezpłatne konsultacje dla organizacji pozarządowych! PDF Drukuj

Starosta Powiatu Wyszkowskiego wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu wyszkowskiego do udziału w indywidualnych i bezpłatnych konsultacjach z zakresu tworzenia projektów, konsultowania budżetów i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Więcej na stronie internetowej Powiatu Wyszkowskiego:

https://www.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=1511

 

 
Roczny Program współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi 2021 PDF Drukuj

Roczny Program współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 [DOC] [PDF]

 
Zaproszenie do składania uwag PDF Drukuj

Zaproszenie

do składania uwag dotyczących realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020

Na podstawie § 14 Programu współpracy na rok 2020, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/100/19 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Wójt Gminy Somianka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do zgłaszania pisemnych uwag dotyczących realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020. Uwagi dotyczące realizacji Programu współpracy należy zgłaszać w terminie do dnia 31 marca 2021 r. za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Więcej…
 
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny PDF Drukuj

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych:

  1. Ochrona praw człowieka
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
  4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

Więcej…
 
Ogłoszenie o konsultacjach PDF Drukuj

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: „Uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego”. Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały. Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 11 listopada 2020 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem.

Więcej…
 
Ogłoszenie o konsultacjach PDF Drukuj

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Programu. Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 30 września 2020 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl wraz z uzasadnieniem (w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”).

 

Więcej…
 
Ogłoszenie o konsultacjach PDF Drukuj

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: „Uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi". Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka  do zapoznania się z projektem Uchwały. Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały. Uwagi i propozycje do projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 08 sierpnia 2020 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” wraz z uzasadnieniem.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 13