Jesteś tutaj: Home Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Zaproszenie do składania uwag PDF Drukuj

Somianka, dnia 9.02.2017 r.

Zaproszenie do składania uwag dotyczących realizacji Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

Na podstawie § 14 Programu Współpracy na rok 2016, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Somianka Nr XV/88/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016  Wójt Gminy Somianka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do zgłaszania pisemnych uwag dotyczących realizacji „Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

 

Więcej…
 
Prawo o stowarzyszeniach - tekst jednolity PDF Drukuj

Warszawa, dnia 3 lutego 2017 r. Poz. 210 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach

 

Warszawa, dnia 3 lutego 2017 r. Poz. 210

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach

 
Informację dotyczącą zasad udzielania dotacji klubom sportowych PDF Drukuj

Somianka, dnia 18.01.2017 r.

Informacja dotycząca
zasad udzielania dotacji klubom sportowym

Informuję, że wszystkie kluby sportowe działające na terenie Gminy Somianka, których celem nie jest osiągnięcie zysku, mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu gminy na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Somianka Nr XLII/262/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu przez Gminę Somianka. Zgodnie z powyższą Uchwałą, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony przez klub sportowy, po upływie 20 dni od uchwalenia budżetu gminy na dany rok kalendarzowy.

Więcej…
 
Wchodzą w życie przepisy o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe PDF Drukuj

 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. stowarzyszenia zwykłe uzyskają możliwość przekształcenia w stowarzyszenia rejestrowe. Wchodzą w życie przepisy określające procedurę przekształcenia.

W myśl obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) przekształceniu w stowarzyszenie rejestrowe mogą ulec stowarzyszenia zwykłe liczące co najmniej siedmiu członków. O zamiarze przekształcenia członkowie stowarzyszenia zwykłego powinni być odpowiednio wcześniej poinformowani, przynajmniej na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu. Sama uchwała powinna być podjęta jednogłośnie.

Więcej…
 
Ogłoszenie o konsultacjach PDF Drukuj

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt prawa miejscowego: „Uchwałę w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance”. Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Somianka do zapoznania się z projektem Uchwały. Prawo konsultowania posiadają podmioty prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej projektem uchwały.

Więcej…
 
Roczny Program współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. PDF Drukuj

Uchwała Nr XXVIII/170/16 Rady Gminy Somianka z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Pobierz plik PDF

 

 

 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie PDF Drukuj

Tekst jednolity ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
Informacje PDF Drukuj

Informacje o zmianach w przepisach dotyczących stowarzyszeń.

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj

Od 10 maja 2016 wszystkie samorządy w Polsce zobowiązane są stosować nowe formularze oferty i rozliczenia dla dotacji w trybie tak zwanych "małych grantów" (tryb z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Polecamy nasz tekst opisujący zmiany w formularzach.

Tekst dostępny jest tutaj

Dorota Setniewska
specjalistka ds. komunikacji i promocji
Stowarzyszenie Klon/Jawor
ngo.pl - portal organizacji pozarządowych

 
Sprawozdanie PDF Drukuj

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

 
Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych PDF Drukuj

Zapraszamy Państwa do korzystania z publikacji  Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, która jest podsumowaniem projektu "Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem", który Fundacja i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides realizowały w całym kraju przez ostatnie 22 miesiące.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 13