Jesteś tutaj: Home Odpady Komunalne
Odpady komunalne


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka PDF Drukuj

UCHWAŁA NR XXV N/151/16 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka [POBIERZ]

UCHWAŁA NR II/17/18 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka [POBIERZ]

 
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych PDF Drukuj

ABC segregacji odpadów komunalnych

Gdzie wyrzucić konkretny odpad?

Od 1 stycznia 2019 r. odpady będą dzielone na pięć frakcji. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego pojemnika/worka - szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne - biały i szkło kolorowe - do pojemnika/worka) żółtego - metale i tworzywa sztuczne, do pojemnika/worka brązowego - odpady ulegające biodegradacji a do pojemnika/worka czarnego – odpady zmieszane.

Więcej…
 
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Somiance PDF Drukuj

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w SomianceUchwała XXV N/152/16 Rada Gminy Somianka 2016-08-19 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Więcej…
 
Ważne informacje PDF Drukuj

Nowy system gospodarowania odpadami dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Somianka, zostały wprowadzone dwa rodzaje zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych: selektywna zbiórka odpadów komunalnych oraz nieselektywna zbiórka odpadów komunalnych.

W celu określenia zasad na jakich będą odbierane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, każdy z właścicieli poszczególnych nieruchomości złożył deklarację, w której określił system odbierania odpadów komunalnych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub gotówką w wybranym banku – bez wezwania – raz na kwartał, w każdym roku kalendarzowym w terminach:

  • Za I kwartał do 15 lutego
  • Za II kwartał do 15 kwietnia
  • Za III kwartał do 15 lipca
  • Za IV kwartał do 15 października
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 2 z 2