Jesteś tutaj: Home Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Prezydenta RP 2020.06.28
Obwieszczenie PKW PDF Drukuj

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dni 12 lipca 2020 r.

 
Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich PDF Drukuj

Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich

25.06.2020

 1. Podczas wyborów prezydenckich pamiętajmy o środkach ostrożności: zachowaniu 2-metrowego dystansu oraz obowiązku zakrycia ust i nosa.
 2. Przed udaniem się do lokalu wyborczego wyborca powinien pamiętać, że ma obowiązek zakrycia ust i nosa. Może to zrobić przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy.
 3. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku wyborcy, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. Rekomenduje się natomiast zachowanie wówczas jak największej odległości od innych osób przebywających w lokalu wyborczym, nie mniejszej niż 2 m.
 4. Przy wejściu do lokalu zostaną umieszczone w widocznym miejscu płyny do dezynfekcji rąk. Zalecane jest, by wyborcy z nich korzystali. Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać rekomenduje się, aby zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe. Powinien założyć je przed wejściem do lokalu wyborczego, a po wyjściu zdjąć je i wyrzucić do kosza na śmieci postawionego przed lokalem wyborczym.
 5. Dopuszczalne jest delegowanie osoby, która będzie stała przy dyspenserze ze środkiem do dezynfekcji i zalecała każdemu wyborcy możliwość skorzystania z dezynfekcji.
 6. Podczas przebywania w lokalu wyborczym wszyscy wyborcy powinni zachować 2-metrowy odstęp od innych osób przebywających w lokalu.
 7. Rekomenduje się zapewnienie środka do dezynfekcji przeznaczonego szczególnie do dezynfekcji przedmiotów używanych podczas głosowania takich jak np. długopisy, ścianka urny z wpustem.
 8. Dopuszcza się korzystanie przez wyborcę z własnego długopisu.
 9. W lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych).
 10. Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, by można było zidentyfikować wyborcę. (Zgodnie z §19 ust 4 pkt 1rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066))
 11. Zaleca się, aby drzwi do sali, gdzie odbywa się głosowanie oraz inne drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się wyborcy, były otwarte w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich dotykać.
 12. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/ uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane, powinny być regularnie dezynfekowane nie częściej, niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania (nie przerywa to głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej).
 13. Członkowie obwodowych komisji wyborczych będą wyposażani w: jednorazowe rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki medyczne oraz przyłbice.
 14. Stanowiska pracy członków komisji wyborczej powinny być tak zorganizowane, by pozwoliły na zachowanie między poszczególnymi członkami co najmniej 1,5 m odstępu.
 15. Stoły w lokalach wyborczych nie powinny być pokryte suknem, ani żadnym innym materiałem. ( Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. z 2020, poz.10 46)).
 16. W każdym lokalu wyborczym należy zapewnić wymianę powietrza poprzez wietrzenie przestrzeni przed przystąpieniem do pracy obwodowej komisji wyborczej i co najmniej raz na godzinę, przez co najmniej 10 minut (wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej).
 
Głosuj bezpiecznie PDF Drukuj

plakat

plakat

 
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II PDF Drukuj

Postanowienie Nr 28/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych PDF Drukuj

Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych (zastrzeżenie: prezentacje stanowią wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące dla członków obwodowych komisji wyborczych są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej):

Pliki do pobrania:

1) Prezentacja ogólna - program szkolenia:

 • Członkowie komisji,
 • Mężowie zaufania
 • Obserwatorzy społeczni
 • Obserwatorzy międzynarodowi
 • Dziennikarze
 • Lokal wyborczy
 • Zadania komisji przed dniem wyborów
 • Zadania komisji w dniu wyborów przed otwarciem lokalu wyborczego
 • Zadania komisji w trakcie głosowania
 • Głosowanie przez pełnomocnika – szczególne zadania komisji
 • Głosowanie korespondencyjne – szczególne zadania komisji
 • Przebieg głosowania
 • Zakończenie głosowania
 • Ustalenie wyników głosowania w obwodzie
 • Przekazywanie protokołu głosowania do Okręgowej Komisji Wyborczej
 • Przekazanie w depozyt materiałów z wyborów.
 • Szczególne zadania komisji w obwodach odrębnych
 • Ponowne głosowanie

2) Prezentacja – kwalifikacja ważności głosu, przykłady głosów ważnych i nieważnych, znak x, karta do głosowania

3) Prezentacja – protokół do głosowania (szkoleniowy)

4) Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania (zgodnie z art. 161 § 1 Kodeksu wyborczego wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej są wiążące dla komisji niższego stopnia. Dlatego też członkowie komisji zobowiązani są zapoznać się z całością wytycznych i bezwzględnie je stosować)

5) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

6) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeks wyborczy

7) Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym

9) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju.

 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II PDF Drukuj

Postanowienie Nr 27/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 
Obwieszczenie PKW PDF Drukuj

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II PDF Drukuj

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonywania przez pełnomocników komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o ewentualnym losowaniu.

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Somianka PDF Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Somianka z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II PDF Drukuj

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II PDF Drukuj

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 10 czerwca 2020 r. sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Somianka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2