Jesteś tutaj: Home Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności PDF Drukuj

Deklaracja dostępności dla strony www.somianka.pl

Urząd Gminy Somianka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.somianka.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-06-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: nie było aktualizacji

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i obrazków. Niektóre hiperłącza nie mają nadanych tytułów. Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony. Strona używa grafik aby przedstawić tekst. Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury. Niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących. Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków. Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów. Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: nie była aktualizowana

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urząd Gminy Somianka
 • Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 297418790

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Somianka
 • Adres: Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 297418790

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Urzędu Gminy Somianka Somianka-Parcele 16B

Urząd Gminy Somianka mieści się w budynku, który jest częściowo przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Do wejścia do budynku prowadzą kilkunastostopniowe schody. Z lewej strony schodów wejściowych znajduje się winda dla osób mających problem z poruszaniem się. Osoby mające problem z poruszaniem się powinny zgłosić ten fakt do pracownika w Punkcie Obsługi Klienta, który poprosi właściwego pracownika do obsłużenia danej osoby na parterze.

Szerokość drzwi głównych wejściowych jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, lecz pozostałe drzwi nie są przystosowane. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowego dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Przed budynkiem Urzędu Gminy Somianka brak wydzielonych, oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie wszystkie stanowiska obsługujące petentów umieszczone są na parterze.

Budynek oczyszczalni Somianka-Parcele 13A

Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Do budynku oczyszczalni ścieków prowadzi standardowe wejście złożone z kilkustopniowych schodów. Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe do budynku oraz drzwi wewnątrz budynku nie są przystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Wszystkie pomieszczenia umieszczone są na parterze. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowego dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

 
Informacja PDF Drukuj

Koordynatorzy do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Somianka

 1. Teresa Lipska - koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej
  tel. 29 741 87 90, 29 741 88 88, 29 74 188 83 wew. 36, fax 29 741 87 14 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
 2. Michał Kowalczyk - koordynator do spraw dostępności cyfrowej
  tel. 29 741 87 90, 29 741 88 88, 29 74 188 83 wew. 38, fax 29 741 87 14 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
 3. Milena Wierzbicka - koordynator do spraw dostępności architektonicznej
  tel. 29 741 87 90, 29 741 88 88, 29 74 188 83 wew. 41, fax 29 741 87 14 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Somianka

Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka