Jesteś tutaj: Home Strona główna

baner Wybory Prezydenta RP

Podziękowanie za spis rolny

grafika z podziekowaniami

Dziękujemy! Spis rolny to nasz wspólny sukces!

Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym. Najważniejszego badania polskiego rolnictwa nie udałoby się skutecznie przeprowadzić bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji.

Więcej…
 
Platforma zakupowa

Dotyczy uruchomienia platformy zakupowej

Szanowni Państwo,

ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 1 stycznia 2021r. będą wysyłane do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej.

Więcej…
 
Informacja Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Informacja Starosty Powiatu Wyszkowskiego dotycząca pracy zdalnej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w XII 2020 r.

 
Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS

Główny Urząd Statystyczny zaprasza rolników do wsparcia swoich lokalnych społeczności w konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale SAMOSPISU INTERNETOWEGO.

Więcej…
 
Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

grafika informacyjna

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.

Więcej…
 
Nie czekaj ze spisem rolnym, aż nastanie noc. Spisz się szybko i wygraj koc!

Atrakcyjne nagrody czekają na rolników z województwa mazowieckiego, którzy szybko spiszą swoje gospodarstwo rolne korzystając z samospisu internetowego. W pierwszej turze akcji „Najszybsi w PSR każdego dnia” do zwycięzców trafią wygodne i praktyczne koce piknikowe.

Więcej…
 
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Somianka

plakat informacyjnu

Więcej…
 
Masz problem ze spisem rolnym? Dzwoń na infolinię!

grafika infor,acyjna

Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekających na wypełnienie formularza spisowego do ostatniej chwili.

Więcej…
 
Jak można szybko spisać gospodarstwo rolne?

grafika informacyjna

Rolnikom zostało już naprawdę niewiele czasu na wypełnienie obowiązku spisowego. Warto więc skorzystać z metody, która pozwala to zrobić możliwie szybko, bezpiecznie i wygodnie. Samospis internetowy – bo o nim mowa – mimo niezaprzeczalnych zalet pozostaje na Mazowszu stosunkowo rzadko wybieraną opcją.

Więcej…
 
Rolniku, spisz się i daj wygrać sobie, swojej gminie i polskiemu rolnictwu!

plakat informacyjny

Spis rolny jest obowiązkiem i każdy użytkownik gospodarstwa rolnego MUSI się z niego wywiązać! Warto to zrobić tym bardziej, że przy okazji można wziąć udział w licznych konkursach spisowych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.

 

Więcej…
 
Co by się stało, gdyby nie było spisu rolnego…

baner informacujny

Wielu rolników zapomina, jak ważny jest spis rolny - jak dotąd na Mazowszu z tego obowiązku wywiązał się zaledwie co trzeci użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeśli ten wynik się znacząco nie poprawi, polskiemu rolnictwu grożą bardzo poważne konsekwencje w przyszłości.

Rolnicy powinni pamiętać, że najważniejszym i ostatecznym beneficjentem spisu rolnego są oni sami. Jeśli lekceważą obowiązek spisowy, szkodzą przede wszystkim sobie samym.

 

Więcej…
 
Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem?

plakat informacyjnu

Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników.

Więcej…
 
Czasowe ograniczenie dostępności Urzedu Gminy Somianka

Zarządzenie Nr 28/2020
WÓJT GMINY SOMIANKA

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Somianka

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Mając na uwadze systematyczny wzrost liczby zakażonych koronawirusem COVID-19 na terenie powiatu wyszkowskiego oraz na terenie Gminy Somianka – z dniem 27 października 2020 r. do odwołania wprowadzam ograniczenie dostępności Urzędu Gminy Somianka dla obywateli.

2. Od dnia wskazanego w ust. 1 do odwołania przyjmowanie interesantów odbywać się będzie przez okienko podawcze w drzwiach budynku Urzędu Gminy Somianka.

3. Zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych:

1) drogą korespondencyjną (pocztą tradycyjną);

2) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP  - adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP /d75l4e6egq/skrytka;

3) lub wrzucanie pisemnych wniosków do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy Somianka.

4. Obsługa bezpośrednia w siedzibie Urzędu Gminy Somianka ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki, wymagających osobistego stawiennictwa (np. wystawienie aktu zgonu, złożenie lub odbiór dowodu osobistego) – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sprawy z konkretnym pracownikiem.

5. Pracownicy Urzędu Gminy Somianka będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych telefonicznie, przez okienko podawcze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

6. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w budynku Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

7. Dyżury Wójta Gminy Somianka odbywające się we wtorki we wskazanym w ust. 1 okresie zostają odwołane. Skargi, wnioski i interwencje Wójt Gminy Somianka przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez platformę ePUAP.

8. Płatności i należności publicznoprawne należy regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym, na określony rachunek bankowy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2020 roku i obowiązuje do odwołania.

 

Wz. WÓJTA
/-/ Agnieszka Salwin
Zastępca Wójta

 
Informacja Starosty Powiatu Wyszkowskiego

Informacja Starosty Powiatu Wyszkowskiego o zawieszeniu od 2 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Udzielanie pomocy będzie się odbywało za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Informacja Starosty Powiatu Wyszkowskiego do pobrania

 
Utylizacja azbestu 2020

plakat informacyjny

Więcej…
 
Święto Pieczonego Ziemniaka

13 października 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Somiance zorganizował „Święto Pieczonego Ziemniaka ” na Placu przy Urzędzie Gminy w Somiance.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia »

Strona 1 z 9