Struktura organizacyjna Drukuj

Statut Gminy Somianka tekst jednolity przyjęty UCHWAŁĄ Nr LVI/314/18 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2018 r.

Statut Gminy [plik PDF]

UCHWAŁA NR VI/40/19 RADY GMINY SOMIANKA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Somianka

 

Ujednolicony tekst Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Somiance

Regulamin Organizacyjny [plik PDF]

Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-28