Informacja Drukuj

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „U rodziny Sołtysa – wspólne biesiadowanie bez granic” współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zorganizowanie wydarzenia pn. „U rodziny Sołtysa – wspólne biesiadowanie bez granic”, 2 szkoleń zakończonych konkursami oraz zakup 8 kajaków dwuosobowych z wyposażeniem do dnia złożenia wniosku o płatność oraz ich bezpłatne udostępnianie w okresie trwałości projektu.

Wartość projektu: 49 621,01 zł.

Otrzymane dofinansowanie: 31 573,00 zł.