Zwrot podatku akcyzowego Drukuj

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy Somianka informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w pokoju nr 5 (podatki), w terminie

od 02.08.2021 roku do 31.08.2021 roku.

Aby uzyskać zwrot w/w podatku należy załączyć faktury za okres od 01.02.2021 roku do 31.07.2021 roku oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta (jeśli nie było wcześniej składane).

Pliki do pobrania