Konkurs KRUS Drukuj

Konkurs KRUSW celu upowszechnienia wśród rolników z miejscowości Ostrowy, gm. Somianka, podstawowych zasad BHP przy pracach w gospodarstwie rolnym przeprowadzono działanie prewencyjne w formie konkursu pt. „PRACUJ BEZPIECZNIE!”. Odbył się on w dniu 25.10.2019r. w świetlicy wiejskiej w Ostrowach.

Konkurs poprzedzony został szkoleniem teoretycznym na którym zaprezentowano m.in. zestaw środków ochrony osobistej do stosowania podczas pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin. W szkoleniu wzięło udział 8 osób i wszyscy wyrazili chęć wzięcia udziału w konkursie, rozwiązaniu testu składającego się z 10 pytań na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

Laureatami konkursu zostali:

  • I miejsce Pani Kasiak Aldona
  • II miejsce Pan Staniszewski Wiktor
  • III miejsce Pani Siemieniewski Modest

Konkurs zakończył się wręczeniem nagród rzeczowych w/w zwycięzcom, wyłonionym w drodze losowania. Nagrody ufundowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Oddział Regionalny w Warszawie.

Szkolenie i kurs wpłynął na poszerzenie wiedzy z zakresu BHP wśród rolników z miejscowości Ostrowy. W związku z kursem uczestnicy otrzymali od Kasy różnego rodzaju broszury i ulotki, które przybliżyły tematykę bezpiecznego wykonywania prac. Rozdano również kalendarze na rok 2020.

Dzięki szkoleniu i konkursowi, rolnicy pozyskali znaczną wiedzę, która może być wykorzystana przy wykonywaniu prac rolniczych we własnych gospodarstwach.

Konkurs KRUS