Karta Dużej Rodziny Drukuj

Karta Dużej RodzinyKarta Dużej Rodziny jest ogólnopolskim programem mającym na celu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez szereg zniżek oferowanych przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne (lista miejsc i zniżek dostępna jest na stronie: rodzina.gov.pl). Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance. Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Wszelkie informacje dotyczące wykazu wymaganych dokumentów dostępne są w siedzibie Ośrodka, a także pod numerem telefonu 29 74 188 79.

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny można pobrać tutaj

albo otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance.

Pod linkiem https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki dostępny jest wykaz partnerów honorujących Kartę Dużej Rodziny.