Zapytanie ofertowe Drukuj

Zapytanie ofertoweGmina Somianka (Zamawiający) w związku z realizacją projektu „Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej zaprasza do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych, nietrwałych materiałów dydaktycznych,dla przedszkolaków w 3 gr. (np. kredki, farby, papier, proste instrumenty muzyczne i inne) wg załącznika nr 1 (formularz ofertowy)

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy