Mobilni zawodowo Wola Mystkowska Drukuj

W dniu 22 lipca 2010r. o godzinie 17.00 na sala obrad UG Somianka przeprowadzone zostanie badanie lekarskie uczestników projektu „Mobilni zawodowo – równanie szans mieszkańców Woli Mystkowskiej i okolic na terenie Gminy Somianka”. Obecność obowiązkowa.

 


 

Ważna informacja!

Gmina Somianka informuje, że uległ zmianie termin naboru do projektu „Mobilni zawodowo – równanie szans mieszkańców Woli Mystkowskiej  i okolic na terenie Gminy Somianka”. Nabór rozpocznie się od dnia 07.06.2010r.

Projekt współfinansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pt. „Mobilni zawodowo – równanie szans mieszkańców Woli Mystkowskiej  i okolic na terenie Gminy Somianka”. Celem projektu jest zorganizowanie kursu prawo jazdy kategorii B dla 20 osób w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn. 

Nabór beneficjentów do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie ankiety zgłoszeniowej która będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy w Somiance: www.somianka.pl lub w biurze projektu: Urząd Gminy w Somiance. Zgłoszenia należy składać osobiście do dnia 18 czerwca 2010r. do Urzędu Gminy w Somiance.

Dodatkowych informacji  udziela koordynator projektu Pani Agnieszka Salwin pokój nr 14  tel. 0-29 74 187 90 wew. 47.

 


Pliki do pobrania:

Ankieta zgłoszenia do projektu

Regulamin naboru do projektu

Umowa uczestnictwa w projekcie