Zaproszenie do udziału w projekcie Drukuj

W związku z realizacją projektu „Integracja społeczności Gminy Somianka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, Gmina Somianka zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach obejmujących stylizację paznokci (manicure, pedicure, przedłużanie paznokci, masaż dłoni) oraz zasady poruszania się po rynku pracy.

 

W ramach szkolenia przewidziano kurs podstawowy (obejmujący: manicure klasyczny cążkowy, biologiczny, francuski, na ciepło, masaż dłoni, zabiegi parafinowe, repetację, wzmacnianie, naklejanie paznokci, ozdabianie paznokci, pedicure) połączony z zajęciami z zasad poruszania się po rynku pracy. W szkoleniu będzie mogło wziąć udział 15 osób w wieku 15-64 lata (14 kobiet, 1 mężczyzna). Oferta skierowana jest do osób niezatrudnionych - pierwszeństwo będą miały osoby korzystające z pomocy społecznej oraz bezrobotne. Dla 9 najlepszych uczestników przewidziano kurs uzupełniający z nowoczesnych zasad przedłużania paznokci obejmujący: dobór tipsów, nakładanie i obróbkę akrylu, nakładanie akrylu na szablon i nakładanie Gel UV).

 

Szkolenia będą odbywały się w okresie od maja do sierpnia 2011 roku. Nabór dokonany zostanie na podstawie ankiety zgłoszeniowej, której wzór jest dostępny poniżej oraz w Biurze Projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy Somianka, 07-203 Somianka, pokój nr 6. Wypełnione ankiety będą przyjmowane w Biurze Projektu w dniach od 4 do 8 kwietnia w godzinach 16.00 – 18.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka, pokój nr 6,

tel. (29) 74 188 98.

Ankieta zgłoszeniowa

Regulamin rekrutacji