Harmonogram szkoleń Drukuj

Harmonogram szkoleń w ramach projektu "Integracja społeczności Gminy Somianka" współfinansowanego jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Harmonogram