Harmonogram kursu tańca Drukuj

Harmonogram szkoleń w ramach projektu „Edukacja przez taniec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

 

 

Harmonogram dla Grupy I

Harmonogram dla Grupy II