Zaproszenie do składania uwag Drukuj

Zaproszenie
do składania uwag dotyczących realizacji Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018

Na podstawie § 14 Programu Współpracy na rok 2018, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Somianka Nr XLI/248/17 Rady Gminy Somianka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Wójt Gminy Somianka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do zgłaszania pisemnych uwag dotyczących realizacji „Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Uwagi dotyczące realizacji Programu współpracy należy zgłaszać w terminie do dnia 31 marca 2019 r. za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony formularz można przesłać:

  1. listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,
  2. emailem – adres emaliowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  3. lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 14 II piętro) w godzinach urzędowania.

Formularz, Informację dotyczącą realizacji Programu współpracy oraz Program współpracy można otrzymać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Somianka oraz pobrać z stron internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl.

Zgłoszone uwagi posłużą do oceny realizacji Programu. Ich analiza zostanie przedstawiona Radzie Gminy Somianka w sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy za rok 2018. Ponadto będą brane pod uwagę przy tworzeniu Programu na kolejny rok.

WÓJT
/-/ Andrzej Żołyński

Pliki do pobrania: