Bezpłatne konsultacje dla organizacji pozarządowych! Drukuj

Starosta Powiatu Wyszkowskiego wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu wyszkowskiego do udziału w indywidualnych i bezpłatnych konsultacjach z zakresu tworzenia projektów, konsultowania budżetów i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Więcej na stronie internetowej Powiatu Wyszkowskiego:

https://www.powiat-wyszkowski.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=1511