Wzór deklaracji odpady komunalne 2020 Drukuj

Wzór deklaracji odpady komunalne

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Wzór deklaracji odpady komunalne

Informacja o zmianie adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych