Utylizacja azbestu 2020 Drukuj

plakat informacyjny

Wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest /płyty eternitu falistego i płaskiego/ z budynków na terenie Gminy Somianka dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w, w formie dotacji w kwocie 49.977,10 zł.

www.wfosigw.pl